NYHETSARKIVET
5 aug 2019 12:30
AP1 fick 9,7 procent i avkastning…
Årets första halva blev bra för den Första AP-fonden och buffertfondens avkastning för perioden uppgick till 9,7 procent. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande period förra året levererade 2,5 procent i avkastning efter kostnader.

Det totala fondkapitalet ökade under årets första halva med 28,4 miljarder kronor och uppgick per den 30 juni till 352 miljarder kronor.

Över den senaste tioårsperioden ligger Första AP-fondens genomsnittliga reala avkastning till 7,7 procent. Fonden överträffar därmed sitt långsiktiga mål om en real avkastning på fyra procent mätt över en rullande tioårsperiod, enligt den senaste delårsrapporten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561