NYHETSARKIVET
5 aug 2019 12:31
AMF sänker avgiften inom kollektivavtalad tjänstepension
Pensionsbolaget AMF sänker avgiften på sin globalfond Aktiefond Global till 0,2% från 0,3% för spararna inom kollektivavtalens tjänstepension.

Det skriver Småspararguiden med hänvisning till mail från AMF direkt till alla 400 000 kunder som sparar i en fondförsäkring hos bolaget och antingen varit passiva i sitt fondval eller aktivt valt fonden AMF Aktiefond Global. Fondförsäkringen är tillgänglig för sparare som är eller har varit anställda inom kommun, landsting eller i statlig verksamhet eller som privat arbetare med kollektivavtal.

Det här är den andra avgiftssänkningen för kollektivavtalad tjänstepension AMF gör på lite över ett år; i juni 2018 sänktes avgiften på tio av 12 fonder inom, bland annat AMF Aktiefond Global från 0,4% till 0,3%.

Sparare inom de kollektivavtalade tjänstepensionslösningarna KAP-KL/AKAP-KL/PA16/SAF-LO hamnar automatiskt i en traditionell försäkring men man kan välja en fondförsäkring istället. Hos AMF är entrélösningen AMF Generationsfond, som fördelar pengarna mellan 75 procent i den globala aktiefonden och 25 procent i Aktiefond Sverige fram till 55 års ålder då Räntefond Mix börjar fasas in.

AMF publicerade nyligen också sin senaste delårsrapport där det framgår att totalavkastningen för perioden mellan januari och juni blev 8,1 procent jämfört med förra årets 3,5 procent för samma period.

"Aktiemarknaderna har gått starkt under våren, och även våra andra tillgångar har utvecklats förhållandevis positivt. Det här är givetvis välkommet, men man bör ha med sig att uppgången delvis sker eftersom tecken på en svagare global konjunktur leder till förväntningar på en mindre stram penningpolitik. Och att mörka moln i form av ett eskalerande handelskrig, Brexit och andra orosmoment fortsatt hägrar vid horisonten. Därför känns det bra och viktigt att vi under våren på ett offensivt sätt tagit viktiga steg för att kunna prestera en konkurrenskraftig avkastning även i ett tuffare ekonomiskt läge," uppgav vd Johan Sidenmark i samband med rapportpubliceringen.

De viktiga stegen han syftar på är investeringarna i Bergvik Skog Öst samt de två onoterade svenska företagen Northvolt och Exeger.

"De här investeringarna i nya tillgångsslag bidrar till att bredda vår portfölj och sprida våra risker, på samma sätta som de senaste årens investeringar i fastigheter och vindkraft gjort. Det känns mycket positivt, inte minst givet de rekordlåga räntorna, och det rådande konjunkturläget," enligt Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561