NYHETSARKIVET
7 aug 2019 12:34
Pensionärsorganisationerna: Lika skatt ska gälla alla, oavsett ålder
Pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, Pensionärernas Riksorganisation, SPF Seniorerna och Riksförbundet Pensionärsgemenskap har lämnat in ett gemensamt remissvar på finansdepartements promemoria "Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år".

Generellt är organisationerna positiva till att grundavdraget ska stärkas ytterligare för de som är 65 år eller äldre. Samtidigt är de kritiska till att den skatteskyldiges ålder är det som avgör för inkomsterna ska beskattas.

"Detta då det förhöjda grundavdraget riktar sig till personer som vid beskattningsårets inträde har fyllt 65 år eller som är äldre, vilket innebär att en person som går i pension på sin 65-årsdag (eller tidigare) får betala högre skatt än såväl löntagare som äldre pensionärer. Vi anser att lika skatt ska gälla alla, oavsett ålder och inkomstslag", skriver organisationerna i det gemensamma yttrandet.

Pensionärsorganisationerna anser även att skattereduktionen som infördes för dem som har sjuk- och aktivitetsersättning måste förbättras så att de betalar samma skatt som de med lön eller pensionsinkomster. Som det ser ut nu beskattas den här gruppen idag med högst skattesats trots att de ofta har en låg ekonomisk standard jämfört med befolkningen i helhet.

I yttrandet lyfts också behovet fram av en översyn av skattesystemet eftersom det idag är för krångligt.

"Ett alltför komplicerat skatte-och pensionssystem kan bidra till att det blir svårt för den enskilde att ta medvetna beslut om sin pensionsavgång, vilket kan få negativa konsekvenser för individen såväl som negativa samhällsekonomiska konsekvenser", enligt remissvaret.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561