NYHETSARKIVET
7 aug 2019 12:35
Pensionsmyndighetens stämning av Allra drar ut på tiden – ingen dom i närtid
Nu finns en preliminär tidplan för hur målet mellan Allra och Pensionsmyndigheten ska förhandlas men med några om och viktiga "kanske-frågor" olösta.

Som vi berättat tidigare är parterna oeniga om huruvida målet ska avvisas beroende på att Pensionsmyndigheten kommit över mejlkommunikation mellan Allras advokater och företrädare för Allra genom att ha länsat en mejlserver. Om det visar sig att detta inneburit ett brott mot Europakonventionen, så kan målet avvisas i en så kallad mellandom innan det över huvud taget prövas materiellt.

Hösten 2019 kommer att ägnas den frågan och parterna ska lämna förslag till det som kallas mellandomstema, alltså genom att formulera de frågor som ska avgöra prövningen om advokatmejlen.

Här har parterna förstås helt skilda åsikter varför de skriftligen ska försöka komma överens om hur frågan ska avgöras. Den 19 november ska tingsrätten bestämma om det blir mellandom eller inte. Blir det så ska den frågan tas upp i mars 2020.

Eftersom det är oklart om frågan avgörs i mellandom, har man satt en preliminär tidpunkt för förhandlingar i januari 2020 om Tingsrätten väljer att strunta i mellandom.

Blir det så kan man i januari köra på med en muntlig förberedelse inför en huvudförhandling under våren.

Redan nu innehåller målet mer än 900 olika aktbilagor och de kommer att bli fler under hösten. Så frågan om Pensionsmyndigheten ska få det begärda skadeståndet på 200 miljoner kr från Allra är definitivt en fråga som tidigast kan få svar i en bra bit in på 2020.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561