NYHETSARKIVET
7 aug 2019 12:37
Förundersökning mot Gunnar Axén läggs ner
Utredningen om bokföringsbrott mot Allras ordförande, den förre moderate riksdagsledamoten Gunnar Axén, läggs nu ner. Det framgår av ett beslut från Ekobrottsmyndigheten och kammaråklagaren Markus Hellsten som Pensionsnyheterna tagit del av.

I december blev det känt att Axén skulle utredas för bokföringsbrott på grund av att Allra inte hade lämnat in sin årsredovisning i tid. Deadline var 31 juli men den inkom till Bolagsverket först fyra månader senare.

Då gick Axén också ut och försvarade sig via Facebook och uppgav att Allra hade haft problem med att få in redovisning från ett dotterbolag.

"Jag är övertygad om att när vi får en möjlighet att redogöra för de omständigheter som förevarit och de åtgärder vi vidtagit för att undvika en för sen inlämning av årsredovisningen så kommer detta inte att kunna leda till några ytterligare åtgärder från myndighetens sida," skrev han då.

Nu har han fått rätt. I beslutet skriver EBM att det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen och att det numera ”saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561