NYHETSARKIVET
5 sep 2019 12:47
Tjänstepensionspropparna till riksdagen
Regeringen har nu lämnat de två tjänstepensionspropositionerna till riksdagen med lagförslag för att genomföra EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP 2).

Propositionerna "En ny reglering för tjänstepensionsföretag" samt "Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet" antogs av regeringen
förra veckan.

I den ena propositionen lämnas förslag till en ny reglering för tjänstepensionsföretag som innebär att försäkringsföretag som driver tjänstepensionsverksamhet och tjänstepensionskassor ska kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag. Det riskbaserade kapitalkravet som ska gälla blir det så kallade trafikljuset, trots att flera remissinstanser ville ha hårdare krav.

Den andra proppen behandlar förslag för nya regler för pensionsstiftelser. Förslagen handlar om bestämmelser om placeringar, företagsstyrning och information som införs i lagen om tryggande av pensionsutfästelse.

Som vi skrev förra veckan föreslås de nya reglerna träda i kraft den 15 december och inte den 1 december som angavs i lagrådsremissen.

Enligt Tord Gransbo på finansdepartementet är innehållet "i det närmaste identiskt" med lagrådsremissernas. En av de mindre skillnaderna är gällande propositionen om pensionsstiftelser och rör paragraf 34 i Tryggandelagen. Förändringen i lagtexten innebär att det ska klargöras att Finansinspektionen ska utöva viss tillsyn över samtliga pensionsstiftelser.

Nu väntar behandling i finansutskottet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561