NYHETSARKIVET
6 sep 2019 13:17
Europeiska försäkringsbolag vill minska andelen externa förvaltare
Nästan en tredjedel av europeiska försäkringsbolagen vill minska andelen externa förvaltare de använder. I stället är de ute efter mer strategiska partnerskap med kapitalförvaltare där de även vill inkludera fler tjänster som bolagsstyrning och riskhantering. De traditionella mandaten är alltså på nergång, enligt en ny undersökning av analysfirman Cerulli Associates.

Av undersökningen framgår att 29,1 procent vill minska andelen förvaltare de har de kommande 12 till 24 månaderna. Bara 5,5 procent väntar en ökning under samma period. De som vill öka finns också bara i gruppen stora försäkringsbolag med över 100 miljoner euro i tillgångar. Anledningen är att de är bättre rustade att hantera den komplexa översikt ett stort antal externa förvaltare medför, enligt Cerulli.

Trenden med färre förvaltare men större uppdrag och mer strategiska samarbeten till dem man väljer att ingå avtal med, beror på större regelverkskrav som Solvens 2 samt behovet att dra ner på kostnader. Dessutom måste de hitta avkastning i en miljö vilket blir allt svårare framöver, enligt Cerulli Associates.

"Enklare översikt och bättre avkastning är de två huvudsakliga målen i strategiska partnerskap. Vi väntar oss att se en ökad efterfrågan för mer riskfyllda ränteplaceringar och illikvida tillgångar", säger Cerullis direktör för institutionell analys Justina Deveikyte i en kommentar.

Risken med den här trenden kan dock bli att stora mandat och mer konsolidering mest gynnar de stora förvaltarna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561