NYHETSARKIVET
6 sep 2019 13:17
Försäkringsföretagens placeringstillgångar nu över 5 000 miljarder
Under andra kvartalet nettoköpte försäkringsföretagen placeringstillgångar för 17 miljarder kronor. Det totala innehavet uppgick vid kvartalets slut till 5 088 miljarder kronor, enligt nya siffror från SCB. Det kan jämföras med Sveriges BNP för 2018, som summerades till 4 790 miljarder kr.

Marknadsvärdet av branschens innehav av aktier och andelar uppgick vid slutet av kvartalet till 3 163 miljarder kronor, jämfört med 3 033 miljarder kronor kvartalet innan. Totalt nettoinvesterades 27 miljarder i aktier. Värdeökningen på tillgångarna bidrog till den starka ökningen i marknadsvärdet, enligt SCB.

Under kvartalet nettosålde företagen penningmarknadsinstrument för 13 miljarder kronor, nettoköpte obligationer för 15 miljarder samt nettoinvesterade i lån för 13 miljarder kronor.

Det är framför allt livförsäkringsföretagen som står för majoriteten av placeringsvärdet. Deras tillgångar uppgick vid kvartalets utgång till 4 511 miljarder kronor jämfört med 577 miljarder kronor för skadeförsäkringsföretagen.

Livförsäkringsföretagens nettoinvesteringar i kapitalplaceringar under kvartalet uppgick till 20 miljarder.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561