NYHETSARKIVET
6 sep 2019 13:19
Folksam driver upp mål att öka fastighetsinvesteringar
Folksamgruppen vill ta ett ännu större kliv i fastighetsmarknaden. Nu ökar koncernen det långsiktiga målet och vill expandera med ytterligare 20 miljarder kronor.

Tidigare var det kommunicerade expansionsmålet 10 miljarder kr för fastighetsinnehavet. Idag meddelar dotterbolaget KPA också att ett stort förvärv värt 4,3 miljarder görs och med det har hela Folksamgruppen sammanlagt köpt fastigheter för 17 miljarder kronor sedan expansionsplanen sjösattes 2016 i och med att nya fastighetsdirektören Lars Johnsson rekryterades.

"Vår organisation har genomfört en både kraftfull och lönsam expansion av fastighetsportföljen som vi är mycket glada över. Fastigheter bidrar med god riskspridning till vår totala tillgångsportfölj och därmed har dess avkastning kunnat öka utan att risknivån påverkats. Vi har dock ett fortsatt investeringsbehov, som bland annat följer av stora nettoinflöden av premier i försäkringsrörelsen, och det är mot den bakgrunden vi satt vårt nya expansionsmål. Det här är ett bra sätt för oss att skapa långsiktigt god avkastning till våra kunder", säger Folksams kapitalförvaltningschef Michael Kjeller.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561