NYHETSARKIVET
6 sep 2019 13:19
Insuresecs disciplinnämnd varnar förmedlare för råd om struktar
Idag kom två beslut från Insuresecs disciplinnämnd som innebär att två försäkringsförmedlare varnas. Anledningen är i båda fallen att man förmått kunder att placera pengar i komplicerade finansiella strukturer med höga risker, trots att kunderna i fråga varit intresserade av kapitalskyddade produkter eller produkter med lägre risk.

Insuresec anmälde förmedlarna i fråga för affärerna och ansåg att man inte i tillräcklig grad tagit hänsyn till att kunderna inte förstod vilka risker som var förenade med köp av strukturerade produkter som de som var aktuella i fallen.

Rådgivarna har dock ansett att de följt bestämmelserna och har visat att kunderna undertecknat dokument som visat att de förstått vilken lek de givit sig in i.

Men det duger inte för disciplinnämnden som menar att strukturerade produkter egentligen borde vara en "no-go-zon" för konsumenter och skriver:

"Disciplinnämnden konstaterar att konsumenter endast undantagsvis har den matematiska och finansiella kunskap samt erfarenhet av finansiella instrument som krävs för att kunna bedöma de risker som är förknippade med den aktuella typen av produkter."

Disciplinnämnden höjer ribban rejält för förmedlarna genom att påpeka att det inte räcker att kunderna säger sig fatta vad det är fråga om, något som kan komma att påverka hela marknaden och skriver:

"Kraven på kundens kunskap och erfarenhet måste ställas i relation till komplexiteten i de produkter som rekommenderas, vilket innebär att det ställs mycket höga krav på kunskap och erfarenhet hos en konsument som ges rekommendationen att placera sitt kapital i autocalls eller marknadswarranter. Att en kund har erfarenhet av andra finansiella produkter eller vid något enstaka tillfälle tidigare placerat i autocalls, marknadswarranter eller liknande högriskprodukter är i sig inte tillräckligt för att dra slutsatsen att kunden har den kunskap och erfarenhet som behövs."

I ett av fallen hade kunden innan rådgivningen sitt kapital placerat i aktieindexobligationer som kom att ersättas med strukturerade produkter med höga risker.

Intressant att notera är att Disciplinnämnden tycker sig se att motivet för råden ligger i de mycket höga ersättningar som de olika värdepapperen givit till förmedlarna i fråga.

Vad man i praktiken säger är att det knappast finns några konsumenter som kommer att fatta hur svårt och dyrt det kan vara att köpa den här typen av finansiella instrument och att det inte räcker med enkla verktyg för riskklassificering för att informationen ska vara tillfyllest.

De här raderna från nämnden kan göra att det kan bli rejält med smolk i fredagens After work-bägare bland de förmedlare som gillar att sälja struktar:

"Nämnden konstaterar vidare att förmedling av denna typ av komplicerade produkter ofta innebär att förmedlaren erhåller mycket hög och omedelbar ersättning från de företag som tillhandahåller produkterna. Detta innebär en särskild anledning för förmedlaren att säkerställa att rekommendationen görs utifrån en omsorg om kunden och inte om den egna ekonomin."

Kort sagt, för svårt för kunderna och för girigt av de två förmedlarna som båda varnas av disciplinnämnden. Här ligger ett riktigt giftpiller i beslutet eftersom disciplinnämnden menar att de två förmedlarna egentligen borde ha uteslutits vilket i praktiken är samma sak som ett yrkesförbud.

Det enda som gör att man håller sig från uteslutning är att man inte tidigare prövat denna typ av frågor i förhållande till regelverket och att man ännu inte känt till hur nämnden ser på den här typen av affärer.

I och med det här beslutet har man tydligt sagt vad som gäller och alla som vårdar sin Insureseclicens bör därför känna sig tydligt varnade.

Pensionsnyheterna konstaterar att Insuresec och disciplinnämnden verkar ha skärpt tonen rejält mot avarterna i branschen. Det är inte en dag för tidigt.

Vill du ta del av besluten? Skicka ett mejl till info@pensionsnyheterna.se så skickar vi besluten utan kostnad till dig som är prenumerant.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561