NYHETSARKIVET
6 sep 2019 13:20
Movestic ökade vinsten med 20 procent första halvåret
Trots att det pratas om prispress på fonder och att kunderna flyr till billiga indexfonder så är det inget som märks i fondförsäkringsbolagen.
Movestic Liv & Pension redovisar idag att resultatet för det första halvåret i år blev 66,6 miljoner kronor. Det innebär en förbättring med 20,4 procent jämfört med samma period förra året, enligt bolaget.

Premievolymerna inom fondförsäkring uppgick till 2,2 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet var vid halvårsperiodens slut 36,7 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 14,7 procent sedan årsskiftet.

Kapitalbasen enligt Solvens 2 uppgick till 2,6 miljarder kronor och kapitalkravet till 1,6 miljarder. Bolaget har valt att tillämpa de hårdare kraven enligt Solvens 2 i stället för att utnyttja möjligheten till övergångsregler för tjänstepensionsverksamhet.

"Bolagets verksamhet har utvecklats väl, vilket har resulterat i ökat förvaltat kapital samt god resultatutveckling. Under perioden har vi haft fortsatt fokus på arbetet med att effektivisera och automatisera processer och tjänster för att skapa en ännu bättre upplevelse för såväl kunder som försäkringsförmedlare och partners. Vi har även utvecklat nya sparprodukter inom vårt investeringserbjudande för att möta flera olika kundbehov", säger vd Linnéa Ecorcheville i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561