NYHETSARKIVET
9 sep 2019 12:52
Esma söker synpunkter på riktlinjer för prestationsbaserade avgifter i fonder
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) vill ha synpunkter på ett förslag till EU-gemensamma riktlinjer för prestationsbaserade avgifter i värdepappersfonder.

Därför bjuder myndigheten in till samråd om hur riktlinjerna ska utformas. I förslaget tas också frågan om alternativa investeringsfonder upp och huruvida de som marknadsförs till kunder ska omfattas av samma riktlinjer.

Senast den 31 oktober ska intresserade parter lämna synpunkter på Esmas: webbplats.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561