NYHETSARKIVET
9 sep 2019 12:52
AP4: Integrera klimatrisk i ett investeringsperspektiv
Klimatomställningen får en stor påverkan på den ekonomiska utvecklingen och de underliggande tillgångarna och därför bör man integrera en klimatscenarioanalys i den ordinarie ekonomiska analysen. Det uppger Fjärde AP-fondens investeringsstrateg Marcus Svedberg i ett inlägg på fondens webbplats.

Omställningen drivs av en kombination av politiska beslut, som koldioxidprissättning och teknologisk utveckling, samtidigt som konsumenters beteende och efterfrågan också får en viktig roll. Fossila tillgångar och värdekedjor som levererar in i fossil energiproduktion påverkas först, menar han.

"Omställningen lär också medföra omfattande värdeförflyttningar inom alla sektorer som är stora energiförbrukare genom produktionsprocesser, som transport, stål- och metallproduktion, jordbruk och livsmedel samt byggnation och fastigheter. Det finns anledning att vara proaktiv i omställningen utifrån ett riskperspektiv. Det handlar dels om att uppsidan för fossila tillgångar begränsas av framväxten av förnyelsebart (som successivt stödjs alltmer av teknologi, politik och renommé) medan nedsidan är stor då tillgångar kan strandas", uppger Svedberg.

AP4 arbetar med en lågkoldioxidstrategi i kombination med "punktinsatser" inom prioriterade områden.

"Det har resulterat i en portfölj som har en förhållandevis låg och över tiden sjunkande exponering mot fossila tillgångar. Vi har även gjort en tematisk analys av olika värdekedjor som kommer att påverkas av klimatomställningen och utifrån den identifierat ett antal investeringsområden som ger en aktiv positiv exponering mot omställningen", säger Svedberg.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561