NYHETSARKIVET
9 sep 2019 12:55
Avdragsgillt pensionssparande nödvändigt, enligt Swedbank-ekonom
Det är väldigt nödvändigt med ett skattesubventionerat pensionssparande eftersom det får fler att spara direkt till sin pension, menar Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

Nordnet har ju gett sig in i debatten om det privata pensionssparandet och sparekonomen Frida Bratt ger förslaget att införa ett så kallat pensionssparkonto. Detta ska fungera som dagens k-försäkring, men med skillnaden att den som binder pengar till 65 år belönas med en lägre skatt.

Sedan avdragsrätten avskaffades har kapitalet som sparas i ett individuellt pensionssparande stadigt dalat, vilket inte minst Svensk Försäkring fortsätter att belysa i sina branschrapporter.

Frågan man kan ställa sig är om avdragsrätten var så värdefull om man hade samma skatt att göra avdrag mot som när man beskattas i själva utbetalningsfasen, eller om det är något som mest gynnade höginkomsttagare som hade hög skatt under arbetslivet men som sedan betalade mindre när det privata pensionssparandet skulle tas ut.

Arques säger att Swedbank här står bakom Svensk Försäkrings förslag från i våras om ett subventionerat pensionssparande, som till sin konstruktion tar hänsyn till fördelningspolitiska aspekter.

Det branschorganisationen introducerade i förslaget var ett pensionssparande för låg- och medelinkomsttagare som kallades för matchning och förklarades så här:

"Matchning innebär att pensionssparandet sker med beskattad inkomst och att staten matchar sparandet med 20 procent upp till ett tak på 12 000 kronor. Ett sparande på 12 000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2 400 kronor per individ och år. För att få tillgodogöra sig matchning bör staten ställa krav på att individen inte tar ut sparandet före 61 års ålder och att det måste tas ut minst 5 år. På så sätt säkerställs att sparandet verkligen används till pension."

Den stora frågan blir förstås om regeringen tycker att det är en bra idé att subventionera pensionssparande för alla eller om man tycker att det finns andra delar av statens budget som behöver förstärkas. Som vanligt, en fråga om prioriteringar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561