NYHETSARKIVET
10 sep 2019 12:48
Ernstbergers ombud till kammarrätten: Skatteverket har inga bevis
Allrachefen Alexander Ernstberger och hans ombud Carl Johan Malmberg på advokatbyrån Lex ger inte mycket för Skatteverkets bevis när det gäller den restskatt på sammantaget 45 miljoner kr som verket vill ha in från Ernstberger.

Skatteverket har ju hävdat att Ernstberger ska betala skatt på de aktietransaktioner som han gjorde 2012 i bolaget Supero, som delägde Svensk Fondservice/Allra.

Skatteverket menar att försäljningen av en minoritet av aktierna i Supero till warranthandlaren Oak Capital skedde till ett överpris och var att betrakta som lön och den vill verket ha inkomstskatt för.

Ernstbergers ombud ger dock inte mycket för Skatteverkets bevis och skriver att verket helt missuppfattat vad målet handlar om och skriver angående följande om "överprissättningen" av aktierna:

"Skatteverket anför att man uppfattat förvaltningsrättens dom på så sätt att det inte '"föreligger någon tveksamhet om det är fråga om en återbetalning, men att det föreligger en viss grad av tveksamhet hur stor återbetalningen - dvs. den del av likviden för aktierna i Supero AB som inte är betalning för själva aktierna, är."

Alexander Ernstbergers ombud anser att Skatteverket missat vad målet egentligen handlar om och skriver:

"Skatteverket blottlägger en missuppfattning då citatet ger vid handen att man inte ens uppfattat vad som är bevistemat i skattemålet. Bevistemat i skattemålet är inte - som Skatteverket nu synes tro - att beskattningsfrågan avgörs om värdet på aktierna i Supero är x eller y kronor utan om den påstådda återbetalningen rätteligen tillhör Allra Pension enligt civilrättslig grund och om den därefter ska anses ha tillkommit AE och ska beskattas hos honom som inkomst av tjänst från SFS/Svensk Fondservice."

Alltså. Ernstberger har fått betalt för aktier som han ägde men här vill man vara noga med att påpeka att Skatteverket tänkt fel när det gäller var pengarna kommer ifrån, vilket man tycker framgår av beslutet i Högsta Förvaltningsdomstolen och skriver:

"Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av utredningen i målen inte framgår annat än att det var Gustavia som för de tre fondernas räkning ingick avtal med OAK om förvärv av warranter och att OAK delade ut en del av vinsten från affärerna till Firstmile (Mattias Bengtssons bolag, reds anm) som i sin tur förvärvade åtta procent av aktierna i Supero från Alexander Ernstbergers respektive David Persson Rothmans helägda aktiebolag, S2 och DPR. Skatteverket anser att den del av ersättningen som Firstmile betalade till S2 och DPR och som enligt verket utgjorde ett överpris, 81 850 000 kr, ska ses som en återbetalning från OAK till SFS, trots att det bolaget - såvitt framkommit - inte var part i affärerna med warranterna, och att beloppet utgjorde en intäkt i SFS:s verksamhet."

Kort sagt så blir det komplicerat att utreda vilket bolag som betalade ut pengarna och varifrån Ernstbergers inkomst kommit. Helt klart är att pengarna faktiskt kommit till Ernstbergers bolag och att Skatteverket vill ha in skatt, även om man inte riktigt är på det klara med hur mycket Oak Capital fått i uppdrag att salta räkningen för warranterna och vad själva saltningen är värd i kronor.

Det ska bli intressant att se hur kammarrätten, som fått smäll på fingrarna av HFD för sitt tidigare beslut, nu ska hantera frågan om Skatteverkets krav på inkomstskatt från Alexander Ernstberger och om han ska få anstånd med att betala in de 45 miljonerna i skatt och skattetillägg som Skatteverket vill ha in. Det var ju faktiskt den frågan som startade just den här processen i Allrahärvan.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561