NYHETSARKIVET
11 sep 2019 13:02
Propp om AP-fondernas placeringsregler kommer i november
Om dryga två månader ska propositionen med det catchiga namnet "Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna", skickas till riksdagen.

Det visar regeringens senaste propositionsförteckning för hösten 2019. Den andra omgången av förslag till friare investeringsregler för buffertfonderna ska då riksdagsbehandlas i november. Promemorian skickades ut på remiss i april och regeringen fick in en mängd svar strax innan semestrarna.

I november får vi veta om regeringen tagit till sig något av den kritik som kom dess väg i remissvaren. För en hel del kritik blev det och inte bara från AP-fonderna, som beklagade sig över att de inte får direktinvestera i infrastrukturföretag om de inte är fastighetsbolag.

Både Swedish House of Finance och LO ansåg att förslaget begränsar buffertfonderna och det senare svarade dessutom att regeringen särbehandlar fastigheter över infrastruktur.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561