NYHETSARKIVET
11 sep 2019 13:03
Bolund: Flytträttsförslaget är ett jättekliv
Flytträttsförslaget har fått mycket kritik för att vara för slappt och för att pensions- och försäkringsbolag får ta ut avgifter för anskaffningskostnader i tio år. Även flera riksdagspartier har lämnat synpunkter på det den senaste tiden.

Idag sa finansmarknadsminister Per Bolund i Sveriges Radios Plånboken att provisionskostnaderna ska tas ut under tio år för att man vill skydda de sparare som inte är aktiva. Läggs inte provisionskostnaderna på spararna så hamnar kostnaden på de som blir kvar.

"De kostnader som bolagen faktiskt har haft, det faller ofta bort i debatten, de kommer annars att föras över till dem som är kvar i försäkringen, vilket gör att de som är trogna kunder och ej lika aktiva får en sämre pension", sa Bolund.

Han uppgav också att man med stor sannolikhet inte kommer ha kvar kostnaden när tio år gått. Dessutom höll han inte med om kritiken att nya lagförslaget var otillräckligt.

"Det här är ett jättekliv. Man kommer bort från avarterna på marknaden, där man har tagit ut flera procent av sparkapitalet", sa han.

Pensionsnyheterna konstaterar att risken för att gamla provisioner som betalats ut till förmedlare ska vara ett problem för kvarvarande sparare torde vara försumbar. Så länge det handlar om fondförsäkring är det bara ägarna av bolagen som drabbas om sparare flyttar försäkringar innan provisionsskulden är betald. Den risk Bolund hänvisar till borde bara gälla i ömsesidiga tradlivbolag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561