NYHETSARKIVET
2 okt 2019 12:19
Debatt: Regelverken hotar tjänstepensionen i välfärdsyrkena
Staten höjer pensionsåldrarna för att fler ska jobba längre men vill samtidigt införa komplexa och krångliga pensionsregler som kan leda till lägre tjänstepensioner för de anställda i kommuner och regioner.

Det riskerar att göra det mer oattraktivt att jobba i välfärdsyrken, förutom att det strider mot tanken med hela den svenska modellen. Det skriver Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund och Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i en debattartikel.

I Sverige genomförs just nu stora förändringar inom pensionsområdet. Höjda åldersgränser, tjänstepensionsföretagsregleringar, kapitalflyttsregleringar och försäkringsdistributionslagar är några av reformerna som drivs igenom.

Dessutom har Finansinspektionen lagt fram förslag till föreskrifter för tjänstepensionen som väntas öka kraven på högre tjänstepensionsavsättningar.

"Förslagen medför sannolikt också minskade investeringar i sektorns infrastruktur och tjänstepensionsföretagens möjlighet att ge avkastning på sektorns insatta tjänstepensionsmedel riskerar att begränsas starkt utifrån förslag om kapitalkrav. Dessutom ser SKL och Kommunal att förslagen från Finansinspektionen är kostnadsdrivande och kommer att innebära högre avgifter för de försäkrade. Sammantaget ser vi stora risker till ett minskat utfall i pension för undersköterskor, barnskötare och alla andra yrkesgrupper som får välfärden att fungera", skriver de i debattartikeln.

De menar att Sverige står inför stora demografiska utmaningar, där antalet personer över 80 väntas öka med 47 procent de kommande tio åren men där ökningen av antalet personer som jobbar bara ökar med fem procent. Allt fler välfärdstjänster behövs men färre finns att rekrytera på arbetsmarknaden och i detta läge lägger staten fram förslag som leder till sämre tjänstepensioner för kommunalt anställda. När välfärdsyrken borde göras mer attraktiva gör staten det ännu svårare att rekrytera dit, menar Jöhnk och Granlund.

Lagförslagen borde dras tillbaka och arbetsmarknadens parter borde få ansvaret att komma överens om villkoren för de kommunalt anställdas tjänstepensioner, menar de.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561