NYHETSARKIVET
2 okt 2019 12:20
Hållbara tjänstepensioner en blind fläck för storbolagen, säger SPP
De flesta anställda vill pensionsspara på ett hållbart sätt men hos många av de svenska börsbolagen saknas en vettig strategi för hållbara tjänstepensioner. Hela 80 procent har önskemål om hållbara pensioner men bara åtta av 29 storbolag har en strategi för det, vilket pekar på ett stort gap mellan vad de anställda vill och vad bolagen ställer för krav i sina upphandlingar, visar den senaste av SPP:s årliga undersökningar Blinda Fläcken.

Bland de 29 noterade bolagen på Stockholmsbörsen OMXS30 som hållbarhetsredovisar är det bara bankerna som nämner hållbarhetskrav i pensionsupphandlingar och kapitalplaceringar. Utfallet är detsamma som vid förra årets Blinda fläcken-undersökning. Årets är den fjärde i ordningen.

"Svenska företag investerar 500 miljoner kronor om dagen till de anställdas tjänstepensioner. Det är pengar med en enorm kraft att göra skillnad. Faktum är att pengar i sig varken är goda eller onda – de gör vad vi säger åt dem att göra. Nu är det upp till företagen att se till att de hamnar på rätt sida", säger SPP:s vd Staffan Hansén.

Många anställda anser att arbetsgivaren har ansvaret och utgår från att det finns en strategi för hållbara tjänstepensioner, men resultatet visar annat.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561