NYHETSARKIVET
2 okt 2019 12:20
Aberdeen vill att förvaltningsrätten upphäver Pensionsmyndighetens beslut
Kapitalförvaltaren Aberdeen Standard Investments ger sig inte när det gäller att få ingå avtal för nio fonder på PPM-torget. Bolaget har via sina juridiska företrädare skickat in en komplettering till sitt överklagande där man först yrkar på att förvaltningsrätten bifaller ansökningarna att ingå fondavtal och för det andra upphäver Pensionsmyndighetens beslut. Aberdeen vill att domstolen skickar tillbaka ärendena till myndigheten för fortsatt handläggning.

Bolaget låter meddela att det haft ett avtal med Pensionsmyndigheten sedan 2003 och att fonderna blivit populära så till vida att det finns mer än 180 miljoner euro under förvaltning inom ramen för PPM.

Fondbolaget menar att Pensionsmyndigheten, sedan avvisningsbesluten i juni, inte gjort någon bedömning om ansökningarna uppfyller formella förutsättningar för att tas upp till prövning, trots att ansökningarna kompletterats.

I den kompletterande överklagan uppges också att Pensionsmyndigheten inte har rätt att avslå eller avvisa Aberdeens ansökan. Alla förutsättningar för att få ingå avtal är uppfyllda både när det gäller Socialförsäkringsbalken och förordningen om premiepension.

"Eftersom Aberdeens ansökningar uppfyller lagkraven i SFB (Socialförsäkringsbalken) samt kraven i förordningen om premiepension, PFS 2018:5 och Instruktionerna är Pensionsmyndighetens beslut att avvisa ansökningarna (utan materiell prövning) felaktiga", står det i överklagan.

Nu har Pensionsmyndigheten fram till nästa vecka på sig att komma in med ett yttrande i ärendet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561