NYHETSARKIVET
2 okt 2019 12:21
Regeringen överlämnar propp om ändrat skatteavtal mellan Sverige och Portugal
I dag lämnar regeringen över propositionen om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. Där föreslås att riksdagen godkänner det protokoll om ändring som undertecknades mellan länderna redan den 16 maj.

Syftet är att det inte längre ska vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut sin tjänstepension skattefritt. Pension och annan "liknande ersättning avseende tidigare enskild anställning ska därför även få beskattas i den stat från vilken den betalas ut (källstaten)".

"Mycket höga privata pensioner och fallskärmar från Sverige ska inte kunna tas ut helt skattefritt i Portugal, samtidigt som vanligt folk som slitit ett helt yrkesliv gör rätt för sig. Därför är det viktigt för regeringen att få till en ändring i skatteavtalet", säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar.

Det är källstaten som ska undanröja dubbelbeskattning genom avräkning. Om pensionen beskattas i den stat där personen som tar emot pensionen är bosatt, får beskattning i källstaten ske tidigast den 1 januari 2023.

Ändringen förutsätter dock att även Portugals parlament ställer upp på ändringarna i skatteavtalet med Sverige. Där ska man hålla val om fyra dagar och det återstår att se om det läggs någon proposition från den nya regeringen om ändringen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561