NYHETSARKIVET
3 okt 2019 12:27
Över 55 miljarder i gröna lån beviljade av Kommuninvest
Kommunägda kreditinstitutet Kommuninvest har hittills beviljat gröna lån värda 58 miljarder kronor för 312 projekt.

Bara under 2019 har kreditinstitutet beviljat lån för 18 miljarder kronor.

"Intresset för gröna lån växer hos både små och stora kommuner och regioner och vi ser flera tecken på att det blir alltmer integrerat i den ordinarie verksamheten. Grön och hållbar finansiering börjar exempelvis komma in som ett krav i finanspolicyer och andra interna styrdokument", säger Kommuninvests utlåningschef Björn Söderlundh.

Kommuninvest är en stor emittent av gröna obligationer som finansierar de gröna projekten och till obligationerna har man fått med mycket pensionskapital genom åren. Alecta, AP7, Skandia, Länsförsäkringar Fondliv, SPP och Folksam har alla investerat minst en gång.

Alecta, Länsförsäkringar och SEB Investment Management investerade exempelvis i den nya obligationen som emitterades så sent som mitten av september.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561