NYHETSARKIVET
3 okt 2019 12:28
Billing: Onödigt höga kapitalkrav ger lägre tjänstepensioner
Höga kapitalkrav eller bra pensioner? Det är frågan Alectas vd Magnus Billing försöker belysa i sitt senaste blogginlägg på Alectas hemsida där han pratar om konsumentskydd.

Det är nämligen inte alltid så enkelt att det blir bättre med allt högre kapitalkrav. Vill man ha högre avkastning måste man ta risk, uppger han.

"Vi som förvaltare av tjänstepension har ett ansvar att förvalta kapitalet så att pensionstagarna får så bra pension som möjligt, utan att ta onödigt stora risker och utan att det blir för kostsamt för arbetsgivarna. Tyvärr är det så att investeringar med låg risk också ger lägre avkastning", uppger han.

Risktagandet måste ske under kontrollerade former med djup analys bakom men ett onödigt högt konsumentskydd avseende kapitalkrav ger ett onödigt svagt konsumentskydd avseende pensionens storlek, menar Billing.

"Och om vi i onödan minskar tjänstepensionerna för de 90 procent av de svenska arbetstagarna som omfattas av kollektivavtal, ökar trycket på det redan hårt belastade allmänna pensionssystemet. Dessutom skulle det i onödan öka kostnaderna för arbetsgivarna. Det är enkelt uttryckt vad vi tillsammans med AMF, Folksam, Folksam LO Pension och KPA Pension har belyst i vårt nyligen inlämnade remissvar om Finansinspektionens förslag till föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet", säger han.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561