NYHETSARKIVET
3 okt 2019 12:29
Allt fler äldre arbetar, enligt ny rapport
Andelen sysselsatta i åldern mellan 65 och 74 har ökat till 193 000 år 2018 från 76 000 år 2005. Ökningen gäller både arbetare och tjänstemän och män och kvinnor, enligt en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Samtidigt visar rapporten att det finns stora delar av arbetsmarknaden där arbetande seniorer fortfarande är liten. Ett undantag som nämns är jordbrukssektorn där var femte som jobbar är 65 år eller äldre.

Rapporten heter "Hur mycket arbetar seniorer?" och är skriven av delegationens sekreterare Anna Fransson och Maria Söderberg. Den visar att andelen sysselsatta 65-74-åringar ökat från tio procent år 2005 till 17 procent år 2018. Ökningen bland männen har varit från 14 till 21 procent och kvinnorna från sex till 13 procent. Allt som allt bidrar den ökade sysselsättningen med 2,2 miljoner fler arbetade timmar per vecka 2018 jämfört med 2005, enligt rapporten.

"Det är bra att fler äldre fortsätter att arbeta och bidra med sin kunskap och erfarenhet. Men det är samtidigt uppenbart att vi måste få till en bättre arbetsmiljö och skapa fler möjligheter för seniorer att stanna kvar om vi ska kunna klara de samhällsutmaningar vi står inför", säger delegationens ordförande Anna Hedborg.

En majoritet av arbetande seniorer finns i privat sektor men antalet sysselsatta har stigit även i kommuner och landsting. Inom staten finns dock ingen liknande ökning.

De flesta seniorer arbetar deltid. De som är mellan 65 och 69 jobbar i snitt 20 timmar i veckan med 70 till 74-åringar i genomsnitt jobbar 16 timmar i veckan.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561