NYHETSARKIVET
3 okt 2019 12:30
Pensionsmyndigheten höjer återbäringsräntan i trad från 7 till 8 procent
Från och med den 1 oktober gäller en höjd återbäringsränta på Pensionsmyndighetens traditionella försäkring. Myndigheten höjer till åtta procent från sju procent.

Förändringen påverkar utvecklingen på pensionskontona för cirka 331 000 personer som har valt att ta ut sin premiepension som traditionell livförsäkring. Cirka 1 350 000 personer tar ut sin premiepension som fondförsäkring.

"Avkastningen på placeringstillgångarna gör att konsolideringen har stigit till 113 procent sista augusti. Eftersom det är över vårt målintervall på 95 - 105 procent har vi beslutat att höja återbäringsräntan som betalas till spararnas konton", säger Anders Carlsson, tillförordnad chefsaktuarie på Pensionsmyndigheten.

Den som går i pension kan välja att ha kvar sin premiepension i fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring som utöver pensionsbeloppet har ett lägsta garanterat månadsbelopp som pensionen aldrig kan understiga. Återbäringsräntan varierar beroende på avkastningen på det förvaltade kapitalet som i nuläget uppgår till 45 miljarder kronor.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561