NYHETSARKIVET
3 okt 2019 12:30
Konsumentverket ser brister vid automatisk avtalsförlängning för pensionstjänster
Konsumentverket har granskat automatiska avtalsförlängningar hos bolag som erbjuder informationstjänster för pension och långsiktigt sparande. KO konstaterar att alla har eller har haft brister i påminnelsen.

Bolagen som granskats är för Pensionsnyheternas läsare redan kända Advisor samt Eterum, Fondplacerarna, SF Pension, Svensk pensionstjänst och Pensionskraft.

Flera bolag erbjuder abonnemang på nyheter, tips om fondsparande och har ofta en inriktning på pension. Som Pensionsnyheterna redan skrivit ett antal gånger så erbjuder några av bolagen ett nyhetsbrev där kunder ges möjlighet att följa en PPM-portfölj och kan sedan göra egna byten om de så önskar.

Företagen tillämpar automatisk avtalsförlängning, vilket innebär att prenumerationen löper vidare tills kunden själv säger upp den.

"Så får företagen göra, men det är viktigt att konsumenten får en tydlig påminnelse senast en månad innan avtalet förlängs. Man måste helt enkelt ha en rimlig möjlighet att kunna säga upp tjänsten om man inte längre vill ha den. Det är också vad lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning kräver", säger Hanna Ackeberg, jurist på Konsumentverket.

Bristerna KO funnit handlar om allt från information i för liten stil, som finns på undanskymd plats eller är otydligt uttryckt. Det kan vara lätt att missa att man måste betala för ytterligare ett år om man inte själv agerar och säger upp tjänsten, menar KO.

"Det här är ett område som många konsumenter tycker är svårt. Därför är det extra viktigt att företagen är tydliga med informationen. Det ska klart framgå hur man gör om man vill avsluta", säger Hanna Ackeberg.

Avtalet ska vara ogiltigt om företagen inte tydligt och i tid påminner om förlängningen.

Förra veckan skrev vi om att KO granskat några av dessa bolag. En av granskningspunkterna var att de föreföll kontakta kunder och aktivt marknadsföra det som en tjänst på PPM-området, vilket är i strid mot god marknadsföringssed bland annat. Bolaget menade att så inte är fallet och vidtog åtgärder för att tydliggöra det på sin hemsida. En annan av punkterna i KO:s granskning handlade också om automatisk avtalsförlängning.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561