NYHETSARKIVET
7 nov 2019 12:16
Första affären klar för AP-fondernas nya infrastrukturbolag
Förnybar fjärrvärme i Sverige och Norge. Det är Polhem Infras första investering i och med att AP-fondernas nystartade infrastrukturbolag köper 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding.

Polhem Infra startades under våren av AP1, AP3 och AP4.

"Denna investering ligger helt i linje med Polhem Infras strategi där vi skall göra investeringar inom infrastruktur med fokus på hållbarhet för att möta samhällets långsiktiga behov. Vårt mål är att bidra till Solörs fortsatta utveckling med fokus på att stärka bolagets position som en ansvarsfull leverantör av förnyelsebar energi till sina kunder", säger Polhem Infras vd Mikael Lundin.

Infrastrukturbolaget får nu tillgång till en viktig del av den svenska energimarknaden där fjärrvärme som samhällsnödvändig tjänst med tydlig miljöprofil har en naturlig roll, meddelar man idag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561