NYHETSARKIVET
8 nov 2019 12:28
Fler fonder ger färre aktiva val
Hur valarkitekturen är utformad är av stor vikt när det gäller hur människor sparar till sin pension. Ett för stort urval av fonder på ett fondtorg eller sparplattform gör att fler sparare då väljer bort ett aktivt val till förmån för ickevalsalternativet eller en "default option", säger den amerikanska forskaren och professorn Brigitte Madrian från Brigham Young University.

Madrian gästade igår ett seminarium på Handelshögskolans Swedish House of Finance, där hon redovisade sin forskning om beteendeekonomi och effekten på hur individer sparar till sin pension. Efter anförandet fick hon även pris för sin forskning av Skandias Thulestiftelsen.

Hennes tal om valarkitektur speglade mycket av det som utredare Mikael Westberg sa i tisdags när han lämnade sin PPM-utredning till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Forskningen visar, enligt Madrian, att det inte finns bevis för att sparare gör informerade och rationella val bara för att det finns ett stort urval av produkter. Tvärtom visar hennes forskning om sparbeteenden att aktiva val sjunker i takt med att antalet fonder stiger.

Hon har även tittat på den svenska premiepensionen och visade precis det som Westberg också gjorde under sin överlämning: när PPM-systemet infördes fanns lite över 400 fonder och nästan 70 procent gjorde ett aktivt fondval. Med tidens gång och en rejäl ökning av fonder så sjönk valdeltagandet drastiskt.

- I takt med att valmöjligheterna stiger så sjunker deltagandet då folk av olika skäl helt enkelt väljer att skjuta upp aktiva val. För varje ökning med tio fonder på en plattform så sjunker deltagandet med två procentenheter, sa Madrian.

- Vi tenderar då helt enkelt att ge ickevalsalternativet en större vikt, tillägger hon.

En annan sak hennes forskning visat är att för stora urval leder till att sparare i större utsträckning väljer inhemska fonder eller fonder som investerar mer i inhemska bolag.

När det gäller avgifter kom hon fram till att människor fattar bättre beslut när procentenheter översätts till faktiska belopp.

Hon sammanfattade sitt anförande med att säga att beteendefaktorer spelar stor roll när det gäller finansiellt beslutsfattande samt att valarkitektur är ett mycket kraftfullt verktyg som beroende på sin utformning antingen kan bidra till högre sparaktivitet eller lägre sådant.

Madrian fick sedan frågan om just det svenska PPM-systemet och vad hon ansåg var det bästa antalet fonder. Med brasklappen att hon inte forskat i just den frågan sa hon ändå att internationell forskning visar att färre, större fonder är bättre än många med lite pengar. Åtta till tio fonder tyckte hon var idealet.

Pensionsnyheterna gissar att hon inte lär få så många "likes" från fondbranschen, som ju envist kämpar för en så stor "valfrihet" som möjligt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561