NYHETSARKIVET
8 nov 2019 12:28
Nordea: Vänta med steg 2 innan steg 1 i PPM utvärderats
Nordea Fonder säger som Swedbank Robur i sin kommentar till utredningen "Ett upphandlat fondtorg för premiepension". Det vill säga, utvärdera effekterna av 29-punktsprogrammet först innan något så omfattande som ett andra steg mot ett upphandlat fondtorg tas.

Åsikterna framförs av Nordea Fonders vd Maria Rengefors.

Det program som nyligen införts har redan inneburit en rejäl omstöpning och effekter kan redan skönjas. Konsumentskyddet har blivit bättre men det hela måste utvärderas först eftersom stora och genomgripande förändringar tar tid att genomföra och konsekvenserna inte alltid är tydliga i ett tidigt skede.

"Nordeas fonder har fått ett stort förtroende från spararna över tid och det värnar vi om. Just därför borde det 29-punktsprogram som implementerats först utvärderas grundligt. Det finns risk för resursslöseri om man inte använder de erfarenheter man nu får, utan istället skapar en ny myndighet med nya uppgifter. Flera av förslagen som till exempel förbättrat gränssnitt går att göra utan införandet av en ny myndighet", säger Maria Rengefors.

Fondbolaget ska lämna ett fullt remissyttrande och titta särskilt på hur en upphandling i praktiken påverkar konkurrensen och vad det innebär för spararnas valmöjligheter över tid. Nordea Fonder kommer också att undersöka effekterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ett likalydande yttrande kom från Swedbank några timmar efter det att utredningen presenterats vilket tyder på att de två bankerna har sin åsikt klar om förslaget. Fondbolagens förening meddelade igår att utredningens förslag borde slängas i papperskorgen.

Värt att ha i minnet att utredningens direktiv bygger på en politisk överenskommelse mellan partierna i Pensionsgruppen. Att skjuta på utredningen blir därför i någon mån skott mot pianisten, snarare än kompositörerna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561