NYHETSARKIVET
8 nov 2019 12:33
KD fick inte gehör för sin motion om att gå hårdare fram med flyttarna
I Finansutskottets betänkande finns en reservation från Kristdemokraternas Jakob Forssmed som i en motion ansett att man borde få ännu bättre fart på rörligheten i tjänstepensionsmarknaden, något som han motionerat om.

Den motionen avslogs varför han lämnat en reservation till utskottets betänkande som lyder så här:

"Jag kan konstatera att kundrörligheten generellt är mycket låg på pensionsförsäkringsmarknaden. Dessutom är flyttar inom kollektivavtalade försäkringar – trots väsentligt lägre avgifter – inte särskilt mycket vanligare än bland de dyra privata försäkringarna.

Detta tyder på att sänkta flyttavgifter inte kommer att lösa alla problem med låg flyttfrekvens utan att det kan finnas andra hinder som behöver ses över. Därför bör regeringen låta utreda hur flytt av tjänstepension kan underlättas."

Nu blir det inte så, hans idé om ytterligare utredning av rörligheten på tjänstepensionsmarknaden kommer alltså inte med i den "tilläggsbeställning" som utskottet ger till Finansmarknadsminister Per Bolund i form av ett tillkännagivande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561