NYHETSARKIVET
8 nov 2019 12:35
Finansutskottet ger grönt ljus för flytträtten
Nu är det formellt klart att Finansutskottet släpper igenom regeringens proposition om flytträtten. Det framgår av det betänkande som nu offentliggjorts av utskottet.

Som vi berättat tidigare har utskottet lagt en beställning på ytterligare regler för en utvidgad flytträtt vilket beskrivs så här:

"Utskottet tillstyrker således regeringens lagförslag, men menar samtidigt att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka konsumentmakten och förbättra flytträtten. Därför föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att den skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och depåförsäkringar från traditionella livförsäkringar. Syftet är att ytterligare begränsa avgifterna vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar. Utskottet anser därmed att riksdagen delvis bör bifalla elva motionsyrkanden."

Det som ligger i korten då handlar om kortare tid för amortering av anskaffningskostnader, avgifter redovisade i kronor och ören och som nämnts ovan, skillnad mellan fond- och tradförsäkringar.

Även Skatteutskottet har fått möjlighet att yttra sig om förändringar som föreslås när det gäller de skatterättsliga frågor som aktualiseras för att genomföra flyttar. Det handlar då till exempel om möjligheten att flytta ihop flera försäkringar till en enda, som kan vara en befintlig försäkring. Utskottet har givit de nya reglerna grönt ljus.

Så den 1 januari kommer reglerna om en effektivare flytträtt enligt propositionen att träda i kraft. Det blir en ren transportsträcka att klubba beslutet i kammaren den 13 november.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561