NYHETSARKIVET
8 nov 2019 12:37
Skatteutskottet godkände proppen om Portugalskatten
"Riksdagen godkänner det protokoll som undertecknades den 16 maj 2019 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal."

Det skriver skatteutskottet som nu justerat regeringens proposition i ärendet.

Den 13 november väntas riksdagen klubba beslutet.

Nu är det upp till Portugal att ändra i sin lagstiftning och när det skett, oklart när, blir det möjligt att beskatta pensioner i både källstaten och hemviststaten.

Detta kan dock tidigast ske efter den 1 januari 2023 vilket gör att "flyttfåglarna" med svenska tjänstepensioner har några år på sig att vänja sig vid tanken att betala skatt på sina tjänstepensioner.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561