NYHETSARKIVET
11 nov 2019 12:44
14 miljarder till fonder i oktober
Det blev återigen nettoinsättningar i räntefonder och nettouttag i aktiefonder när svenska spararnas aktivitet granskas. I oktober var nettoinflödet totalt 14,3 miljarder kronor och 10,1 miljarder av dessa gick till långa räntefonder, enligt Fondbolagens förening.

Nettoinflödet för blandfonder var 2,7 miljarder kronor och två miljarder kronor i korta räntefonder. Till och med hedgefonder hade ett litet nettoinflöde på en miljard medan aktiefonderna visade nettouttag på 1,5 miljarder kronor.

Nysparandet i år uppgår till 68 miljarder kronor. Merparten av detta har gått till just långa räntefonder, där 50,1 miljarder tillfallit kategorin. Aktiefonder är på andra plats men ganska långt efter på 14,8 miljarder i nettosparande år 2019.

"Spararna trotsade halloweenmörkret och noterade det högsta nysparandet i fonder hittills i år. Det gjordes främst insättningar i långa räntefonder och i globala aktiefonder. En del av förklaringen till det stora inflödet kan vara den upptinade handelsrelationen mellan världens största ekonomier, och att Brexit verkar bli en enda lång förlängning", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

När föreningen drillar ner lite mer i kategorierna så visar det att de populäraste fonderna inom obligationskategorin varit företagsobligationer. Av de 50 miljarder som i år tillfallit räntefonder har 20 miljarder gått till företagsobligationsmarknaden, enligt Fondbolagens förening.

Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under oktober med 81 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 870 miljarder, den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561