NYHETSARKIVET
11 nov 2019 12:45
Kåpan planerar mer aktivt ägaransvar i sina portföljbolag
För ett år sedan stöpte Kåpan pension om sin portfölj för att få mer fokus på hållbarhet. Sedan dess har innehavet ökat i gröna obligationer och nyligen gjordes en investering i en ny ESG-fond.

Dessutom planerar Kåpan nästa år att börja ta ett större aktivt ägaransvar i de svenska och globala börsnoterade portföljbolagen. På grund av att man har en liten organisation och mer begränsade ägarandelar har det aktiva deltagandet på årsstämmor varit litet. I år har Kåpan dock deltagit i fyra årsstämmor där det var "extra angeläget" och planerar att ta ett större ägaransvar och rösta på bolagsstämmor i större utsträckning under 2020.

Vad gäller ränteförvaltningen har Kåpan under 2019 fördubblat innehavet i gröna obligationer. Numera utgör de fyra procent av det totala marknadsvärdet i portföljen för svenska räntebärande värdepapper.

Den nya ESG-fonden man investerat i är brittiska M&G:s Global High Yield ESG Bond Fund där 260 miljoner allokerades, enligt Kåpan.

Samtidigt har man i september tillträtt sin investering i klimatsmarta fastighetsprojekt i Enköping och Uppsala.

"Båda projekten är byggda i enlighet med definitionen Miljöbyggnad Silver med högt fokus på både social- och miljörelaterad hållbarhet", skriver Kåpan.

I fredags refererade Pensionsnyheterna en rapport från Max Matthiessen som placerade Kåpan sist bland tjänstepensionsföretagen, när det handlar om bolagens prestationer inom hållbara investeringar. De hamnade på 12 plats med betyget icke godkänt.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561