NYHETSARKIVET
11 nov 2019 12:45
BlackRock: Försäkringsbolagen vill öka motståndskraften i portföljerna
Investeringsutsikterna på kort sikt är goda och någon global lågkonjunktur är det inte risk för före 2022. Så tycker majoriteten av de globala försäkringsbolagen som deltagit i kapitalförvaltaren BlackRocks senaste studie om försäkrings- och livbolagens portföljer.

Det här är BlackRocks åttonde studie i ordningen i ämnet och rapporten heter "Re-engineering for resilience". Just detta är huvudtemat, då bolagen trots ganska goda utsikter anser att de måste diversifiera för att skapa mer motståndskraftiga investeringsportföljer. Innehaven de söker sig till är onoterat samt företagsobligationer, enligt undersökningen.

Av undersökningen framgår att 78 procent är positiva till de nuvarande investeringsutsikterna. Över hälften, 56 procent, ser ingen finanskris eller lågkonjunktur före 2022.

Samtidigt måste portföljerna diversifieras för när krisen väl inträffar. 60 procent av de svarande planerar att öka andelen onoterade investeringar de kommande tre åren.

Två tredjedelar av försäkringsbolagen i undersökningen anger också att de numera försöker integrera hållbarhet i större utsträckning jämfört med läget för ett år sedan. Det här märks främst hos amerikanska försäkringsbolag, medan tre fjärdedelar av de svarande fortfarande tycker att integrering av ESG leder till att man måste kompromissa med andra investeringsmål.

"Rapporten bekräftar den strategi som många högt sofistikerade nordiska försäkringsbolag och institutioner redan har implementerat, eftersom de var tidiga med att integrera ESG och hållbarhet i sina strategier. Rapporten belyser okorrelerade och illikvida strategier som infrastruktur, privat kredit och förnybara energikällor, strategier som nordiska liv- och försäkringsbolag idag tillämpar när de söker alfa", uppger Lena Lundholm-Micko, Nordenchef för institutionella kunder på Blackrock, i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561