NYHETSARKIVET
11 nov 2019 12:47
Bishop försökte fjärma sig från Ingmanson i möte med FI
Ytterligare en historia inifrån Falcon Fundsaffären har nu kommit fram i den pågående processen. Det handlar då om de stora flyttarna mellan två av fonderna där spararnas pengar flyttades.

När pengarna flyttades från fonden Inside Active Global till Optimus High Yield så uppmärksammades förfarandet bland annat genom en anmälan till Finansinspektionen. Myndigheten startade då ett ärende där samtal med Mark Bishop och Max Serwin ägde rum. Där fick Bishop bland annat lämna detaljer om sitt eventuella samarbete med Serwin och tillfrågades om sin kunskap om flytten av pengarna.

Kammaråklagare Gunnar Stetler visar under sin framställan dokument där Mark Bishop fick läsa och kommentera FI:s skrivelser från mötet med honom. Här visas att Bishop försökte fjärma sig från Max Serwin, som då gick under namnet Emil Amir Ingmanson.

Åklagare Stetler väljer även att läsa upp valda delar av mötesanteckningarna. Här säger Bishop bland annat att när han skulle förvärva Traction/Optimus Fonder så fanns det redan ett samarbetsavtal på plats med Strategi Placering.

Han nämnde också att han inte hade någon kännedom om flyttarna. Dessutom påstod han att han inte hade kännedom om att Hong Kong-bolaget Crown Brand sålt kundstocken från Positiv Pension till Strategi Placering.

Till sist påstod Bishop att han "kände Ingmanson lite och att han bara träffat honom ett par gånger". Till FI hade Ingmanson/Serwin i sin tur sagt att han arbetade för Mark Bishop, något Bishop hävdade att det inte stämde.

Inga av påståendena som Bishop gett till Finansinspektionen stämmer enligt åklagaren, vilket han försöker visa med hjälp av beslagtaget material. I Mark Bishops elektroniska utrustning, dator framför allt men även fysiska anteckningsböcker, finns kopplingar till både Max Serwin och Ulf Deckmark på Optimus.

Kammaråklagaren kunde även visa bilder från datorn på en mapp med namnet "Rock-n-roll" med flera underliggande mappar som förutom namn på de inköpte instrumenten (RMBS:erna) även visar andra mappar som är benämnda efter Ulf Deckmarks privata bolag Zeptunus samt dokument med namnet "Zeptunus payments". Zeptunus är Deckmarks privata bolag med konto hos Royal Bank of Scotland på Isle of Man.

Andra dokument som åklagaren visar som bevisning och som hämtats från Bishops beslagtagna dator är avtal mellan både ABS och Zeptunus samt Serwins Solid Venture Capital och Deckmarks privata bolag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561