NYHETSARKIVET
11 nov 2019 12:48
Nöjda kunder i försäkringsbranschen, enligt undersökning
Försäkringsbranschen möter i det stora hela kundernas behov, enligt årets resultat från Svenskt Kvalitetsindex.

Studien visar att svenska kunder generellt blir nöjdare med de flesta branscher och försäkringsbranschen är en av dem som lyckats anpassa sina erbjudanden och möta kundernas behov av trygghet och service.

"Jämfört med till exempel bankerna ligger försäkringsbranschen klart högre och flera aktörer har indexnivåer över 75 som vittnar om mycket goda kundrelationer. Man lyckas alltså förmedla viktiga värden som trygghet, stabilitet och god service", säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Årets försäkringsstudie ställde också fördjupande frågor kring om hållbarhet är en viktig aspekt vid val av pensionssparande. Av svaren att döma är mönstret detsamma som i andra branschstudier. Fler än hälften svarar att det är viktigt men väldigt få gör slag i saken för att göra sitt pensionssparande mer hållbart när det gäller placeringar.

"Här finns ett glapp mellan retoriken och verkligheten. Vi har sett liknande tendenser i andra branscher, till exempel inom transportsektorn. Hållbarhet är något som kunderna tänker på men för att skapa verklig förändring så behöver bolagen hjälpa till mer, säger Johan Parmler. Många kunder anser att de val man gör kring sitt pensionssparande skulle kunna påverka samhällsutvecklingen, så här finns stora möjligheter för branschen att göra skillnad", säger Parmler.

En anledning till att många nu känner sig nöjda med tjänstepensionen är att leverantörernas initiativförmåga blivit bättre.

"Bland de bolag som får allra bäst betyg av företagskunderna gällande tjänstepensioner är andelen som upplever initiativ från sin leverantör så många som 5 av 10 i år. Det är inte bara initiativet i sig självt som gör kunderna extra nöjda, utan bolagen får höga betyg för sin kompetens och rådgivning i samband med kontakt, vilket skapar ett mervärde", enligt Parmler.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561