NYHETSARKIVET
14 nov 2019 13:46
För stora flyttmöjligheter i tjänstepensionsområdet gagnar inte konsumenterna, enligt ledamot
Socialdemokraternas ledamot i finansutskottet Ingemar Nilsson berörde i sitt anförande om flytträtten frågan om ökad flyttfrekvens på tjänstepensionsområdet.

Det finns en motion i betänkandet som handlar om ytterligare åtgärder för att öka flyttfrekvensen där, som lämnades in av KD:s Jakob Forssmed. Han konstaterar att flyttbenägenheten är låg trots låga avgifter, och vill ha en utredning för att ytterligare öka flyttarna. Främst då från dyrt och dåligt till bra och billigt. Men den motionen bifölls inte av utskottet och det kommenterade Ingemar Nilsson så här i gårdagens riksdagsdebatt:

"Det är en intressant iakttagelse med tanke på förslagen i betänkandet. Om inte avgifterna har någon betydelse för flyttbenägenheten, vad krävs då? Och framför allt: Är det själva flyttandet i sig som är motionärens mål? Varifrån kommer de idéerna? Jag har nog hört en och annan aktör på marknaden som önskar ett ökat flyttande även inom tjänstepensionsområdet. Men om nu inte kunderna vill det, trots låga (flytt-, reds anm) avgifter, är det då flyttandet i sig som är målet? Jag befarar det", sa han och ställde sig frågande till konsumentnyttan i detta.

"Det är en utveckling som knappast är till gagn för konsumenterna, men väl för en del aktörer på marknaden", sa Nilsson.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561