NYHETSARKIVET
14 nov 2019 13:47
Bra om egenföretagare får möjlighet att teckna tjänstepension
En av punkterna regeringen fick bakläxa på från finansutskottet i frågan om en ny reglering för tjänstepensionsföretag är egenföretagares försäkringar.

Ett positivt steg, anser PP Pensions vd samt Tjänstepensionsförbundets ordförande Kjell Norling. Han har arbetat med frågan länge och har varit kritisk till att regeringen valde att utesluta egenföretagare i propositionen.

- Den frågan vi drivit och som vi framför allt varit kritiska till är att vi haft svårt att förstå varför de valde att gå den vägen, säger Norling till Pensionsnyheterna.

Utskottet anser att ställningstagandet i frågan om möjligheten att använda optionen i andra tjänstepensionsdirektivet att räkna egenföretagares försäkringar som tjänstepensionsförsäkringar ska omprövas. Regeringens ställningstagande i propositionen har varit att försäkringar som tecknas för egen räkning av egenföretagare inte ska anses som tjänstepensionsförsäkringar.

Det är orimligt att utesluta branscher med tanke på hur samhällsutvecklingen ser ut idag, menar Norling.

- Vi ser många i vår egen bransch, men även många andra, som tar in många konsulter och jobbar med egenföretagare i kluster. Det är ett nytt sätt att jobba på idag och då är det konstigt att man som egenföretagare eller om man har enskild firma inte ska kunna försäkra sig i ett tjänstepensionsföretag, säger han.

Skulle ett förslag gå igenom framöver kan effekten bli att fler kan försäkra sig i tjänstepensionsföretag.

- Det är bra för samhället och det är bra för oss som företag att inte behöva utesluta olika branscher och enskilda firmor, säger Norling och betonar att det i övrigt är positivt att regeringen nu fått bakläxa på flera punkter, inte bara den om egenföretagare.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561