NYHETSARKIVET
15 nov 2019 13:16
Upphandlat fondtorg nu på remiss
Betänkandet om ett upphandlat fondtorg, nu benämnt "Ett bättre premiepensionssystem" har skickats på remiss av regeringen.

Den 4 november överlämnade Mikael Westberg sitt betänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Nu ska ett antal remissinstanser komma in med yttranden om utredningen. Bland dem finns AP-fonderna, Finansinspektionen, Min Pension, Morningstar, Pensionsmyndigheten och Fondbolagens förening.

Senast den 14 februari 2020 ska remissinstanserna komma in med sina yttranden. En hel del kritik är nog att vänta sig, framför allt från Fondbolagens förening. De har redan kritiserat betänkandet i starka ordalag i intervjuer och debattartiklar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561