NYHETSARKIVET
15 nov 2019 13:17
Inkomstpensionerna ökar 2,1 procent nästa år
Regeringen har i enlighet med Pensionsmyndighetens beräkningar fastslagit inkomstbasbeloppet för 2020. Beloppet blir 66 800 kronor och inkomstindex fastslås till 182,58.

"Inkomstindex följer den genomsnittliga löneutvecklingen och används för att räkna upp den allmänna ålderspensionen. Inkomstpensionerna och tilläggspensionerna kommer att öka med 2,1 procent år 2020, vilket innebär en real ökning av pensionerna", säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Inkomstbasbeloppet används för att räkna fram den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension. Den motsvarar för 2020 en månadsinkomst på 44 923 kronor. Inkomstindex används för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspension.

Balanstalet för år 2020 är 1,0505 vilket innebär att inkomstpensionssystemet har 5,05 procent mer tillgångar än skulder.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561