NYHETSARKIVET
15 nov 2019 13:18
Folksam: Nu finns en förståelse för skillnaden mellan trad- och depåförsäkringar
I ytterligare ett yttrande ställer sig Folksam positivt till att riksdagen även klubbat igenom flytträttspropen. Samtidigt välkomnas också beslutet att ge uppdrag om utredning av eventuella skilda avgiftsregler för tradförsäkringar respektive fond- och depåförsäkringar.

Nu finns det en förståelse för de skillnader som finns mellan de två sparformerna.

"Flyttreglerna påverkar den tid vi har på oss att få kundernas pensionskapital att växa. Långsiktiga investeringar tenderar att ge högre avkastning och därmed bättre pensioner. Därför är långsiktighet viktig för avkastning och bra pensioner. Många av Folksams 1,5 miljoner kunder som har traditionell försäkring är låginkomsttagare och där tjänstepensionen, som ofta sparas i en traditionell försäkring, utgör en viktig del av den totala pensionen. Därför är det är bra att regeringen gör en grundlig analys avseende reglernas utformning och vilka konsekvenser som skilda avgiftsregler kan få. Genom remissförfarandet får regering och riksdagen ett bra underlag för att slutligt ta ställning i frågan", enligt Folksam.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561