NYHETSARKIVET
15 nov 2019 13:18
Ändra skattereglerna för att underlätta ombildning till tjänstepensionsföretag, uppmanar Folksam
I det fortsatta arbetet med tjänstepensionsregleringen bör regeringen ändra skattereglerna för att säkerställa att kundägda försäkringsföretag inte utestängs från den nya regleringen. Som det ser ut nu kan de drabbas av skatteeffekter i miljardklassen vid ombildning till tjänstepensionsföretag, skriver Folksam i en kommentar till riksdagens beslut att anta regeringens proposition.

I kommentaren uppger Folksam att det är angeläget att regelverket är likvärdigt för all kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring, oavsett om förmånerna tryggas i ett tjänstepensionsföretag eller ett försäkringsföretag.

"Om inte skattereglerna ändras finns en risk att de negativa effekterna för Folksamgruppens kunder, som också är våra ägare, bedöms bli så allvarliga att delar av verksamheten inte kommer att kunna renodlas till tjänstepensionsföretag. Vi hoppas att Regeringskansliet tar fram en holistisk konsekvensanalys, som utgår från verkliga förhållanden däribland skatteförhållanden", framgår det av kommentaren.

I övrigt välkomnar Folksamkoncernen att propositionen antagits.

"Vi delar bedömningen att regelverket på ett avvägt sätt ska tillfredsställa behovet av bra och trygga tjänstepensioner för svenska arbetstagare och egenföretagare. En av de viktigaste delarna i det nya regelverket, för att säkerställa att den ambitionen infrias, är en väl utformad solvensreglering. En sådan reglering kan endast åstadkommas om hänsyn tas till den samlade effekten, vilket innefattar såväl effekten av den ändrade regleringen av de försäkringstekniska avsättningarna, och därmed storleken på kapitalbasen, som kapitalkravet", uppger Folksam och tillägger att regleringen också bör utformas så att incitament skapas för investeringar i infrastruktur.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561