NYHETSARKIVET
15 nov 2019 13:19
Skandia: Ingen gynnas av osäkerheten med kapitalkraven
Finansutskottet var enigt när nya regler för tjänstepensionsföretag gick igenom i onsdags. Lika enigt var det i de fyra tillkännagivanden till regeringen om att titta på förslag till ändringar i solvens och kapitalkrav, information, egenföretagares försäkringar och tilläggsförsäkringar.

När det gäller punkten att regeringen ska återkomma med förslag till ändringar för solvens- och kapitalkrav tror inte Skandias pensionsekonom Mattias Munter att det blir några större förändringar. Samtidigt är han kritisk till att osäkerheten som kommer av att man ändå flaggar för nya eventuella ändringar.

- Det har varit en tydlig trend sedan regelverket började utformas att regeringen och tillsynsmyndigheten har vikt sig för starka påtryckningar från partsbolagen och deras huvudmän. Med de eftergifter som Finansinspektionen redan har flaggat för förefaller det som att dessa aktörer redan har fått igenom sin önskelista. Det är alltså möjligt att vi endast kommer se små ytterligare förändringar i lagstiftningen vad gäller solvens och kapitalkrav, säger han.

Men det krävs snabba besked nu. Det är inte bra för någon som ska anpassa sin verksamhet eller fatta stora strategiska beslut att det aviseras ändringar så sent i processen.

- Inte minst kassorna behöver tydliga besked så snart som möjligt. Men även Skandia står inför stora strategiska beslut på området och är i behov av tydliga besked om vilket regelverk som kommer gälla framöver. 
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561