NYHETSARKIVET
2 dec 2019 12:40
Ny version av förmedlarsystem ska ge bättre koll på provisioner
Från och med i dag kommer livförsäkringsmarknaden att kunna använda sig av en ny standard för informationsutbyte mellan förmedlare och försäkringsbolag. Den nya standarden MIS Life 2.0, som utvecklats av det branschgemensamma bolaget S41.

Den nya systemstandarden ska förbättra möjligheten för bolag och förmedlare att "prata" med varandra elektroniskt, trots att bolag och förmedlare arbetar i många olika format.

Med den nya standarden följer även ett system för hantering av provisioner där syftet är att ge förmedlare bättre möjlighet till kontroll av att de får ut sina ersättningar och att de är korrekt beräknade.

Enligt bolaget S41, som nu utvecklat standarden för provisionen, har kvaliteten på informationen hittills varit bristfällig och det sätt som provisionerna rapporterats på från bolagen har skilt sig mycket åt. Det har drivit kostnader för systemutveckling. Till det kommer att förmedlare haft svårt att hålla koll på att de provisioner som utbetalats varit korrekta.

Med den nya standarden är det meningen att det ska bli lättare än hittills.

"Det är nu mycket glädjande att kunna konstatera att samarbetet kring de nya standarderna har fungerat mycket bra under dessa år. Med en stor uppslutning av både försäkrings- och förmedlarbolag gör det möjligt för S4I att även framgent främja effektiv hantering av informationsflöden", säger Karin Lindblad, vd för S4I och Mats Galvenius, ordförande i S4I, i vad som förefaller vara en talkör.

Fotnot: S4I Standard for Insurance (S4I) ägs gemensamt av förmedlarnas SFM Service AB och SFS (Svensk Försäkring Service AB). Bolaget bildades hösten 2016. S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561