NYHETSARKIVET
2 dec 2019 12:41
Premiepensionens tradförsäkring blir fossilfri
Bolag som har produktion och distribution av fossila bränslen som huvudverksamhet väljs nu bort av Pensionsmyndigheten i förvaltningen av den traditionella försäkringen. Beslutet täcker tillgångar värda 45 miljarder kronor.

Pensionsmyndighetens traditionella försäkring förvaltar en portfölj bestående av aktier och räntor. Innehav i bolag med fossila bränslen som verksamhet har minskat sedan 2016.

Utöver det utesluts också bolag vars huvudsakliga verksamhet är vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. En del av pengarna ska istället flyttas till bolag som bidrar till att främja FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

"Vi har nu ställt om portföljen till att bli fossilfri i och med att de sista aktierna inom branscherna gas, kol och olja, är sålda. Istället riktas en del av kapitalet till bolag som är en del av lösningen av vårt klimatproblem, exempelvis inom förnybar energi och energieffektivitet. Jag är övertygad om att omställningen gynnar våra sparares avkastning över tid, bland annat eftersom fossila tillgångar plötsligt kan förlora i värde", säger Erik Fransson, chef för fondtorgsavdelningen i en kommentar.

Sparare som går i pension kan välja att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring för sin premiepension. De flesta har valt fondförsäkring och där rör det sig om 1 326 000 pensionärer men 324 000 har valt att ta ut premiepensionen som tradliv.

Tradportföljens avkastning i år uppgår till 18 procent.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561