NYHETSARKIVET
11 dec 2019 12:34
East Capital får preliminärt avslag från PPM-torget - igen
Fondbolaget East Capital har problem med att få med sina fonder på det nya premiepensionstorget. Efter många inskickade kompletteringar har Pensionsmyndigheten trots det lämnat en negativ beslutsavsikt för bolagets flaggskeppsfond East Capital Multi-Strategi.

Det bekräftar presschefen Johan Andersson för Pensionsnyheterna.

Beslutsavsikten lämnades den 28 november. Nu har förvaltaren fått förlängd svarstid för beslutsavsikten till den 31 december, enligt Andersson.

Parterna hade även ett möte hos Pensionsmyndigheten den 6 december.

Det här är inte första gången fondförvaltaren får ett preliminärt avslag för den här fonden.

Redan i augusti kom en första negativ beslutsavsikt för East Capital Multi-Strategi.

Då förklarade Pensionsmyndigheten sitt beslut i en 19 sidor lång inlaga. Enklast kan den sammanfattas med att myndigheten inte anser att fondbolaget uppfyller de krav som ställs för att få vara med på fondtorget på grund av olämpliga placeringar inom den egna företagsgruppen samt att det saknas en del transparens kring exakt vilka fonder fond-i-fonden placerar i och vilka avgifterna är.

Dessutom tyckte Pensionsmyndigheten att Multi-Strategi har investeringar i ett East Capital-ägt fastighetsbolag som blir onödigt komplexa och saknar transparens.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561