NYHETSARKIVET
11 dec 2019 12:35
Försvaret till full attack i Allra-rättegången
Vid dagens slutplädering blåste Alexander Ernstbergers advokater till full attack mot åklagarens åtal och bevisföring. Advokat Slobodan Jovicic menade att rätten står inför ett vägskäl - antingen ska den lyssna till åklagarens hypotetiska bevisning eller förhålla sig till det faktiska händelseförloppet. Om rätten väljer den senare vägen innebär det frikännande av Alexander Ernstberger, anser försvaret.

Som åhörare till Alla-rättegången, som avslutas denna vecka, så har underhållningsvärdet höjts med veckans slutpläderingar. Igår hävdade åklagaren Thomas Hertz att det allvarligaste brottet som de åtalade har åtalats för gäller trolöshet mot huvudman. Därför riktade försvaret in sig på denna åtalspunkt.

- Jag ska dela ut mitt Alexanderhugg mot denna del av åtalet. Svensk Fondservice (SFS) stod aldrig i någon förtroendeställning till huvudmannen, som var Pensionsmyndigheten och fondandelsägarna. Om inte SFS hade någon förtroendeställning kunde inte heller SFS vd, Alexander Ernstberger, haft en sådan ställning. SFS kunde aldrig rättshandla för sina fonder. Det var deras fondbolag Gustavia Davegårdh Fonder, som hade exklusiv behörighet att rättshandla för fondernas räkning. Därmed är det Gustavia Fonder som stod i förtroendeställning till Pensionsmyndigheten och inte SFS, vilket åklagaren hävdar. Möjligen kan åklagaren hävda att det föreligger en härledd förtroendeställning för SFS, men jag tycker att tingsrätten ska ta fram rödpennan och stryka denna åtalspunkt, eftersom åklagaren inte lyckats styrka gärningsbeskrivningen, sa advokat Slobodan Jovicic.

Han hävdade att kejsaren är naken - och sa att åklagaren bara framfört hypotetisk bevisföring och valt att välja bort hur det faktiskt förhöll sig under händelseförloppet 2012, som denna rättegång har handlat om.

- Mitt förslag är att rätten tar fram ett vitt papper och försöker att hitta bevisföring som styrker åklagarens gärningsbeskrivning i åtalet. Det papperet kommer att förbli vitt. Luckorna i åklagarens bevisföring är omfattande och hans slarviga förhållande till fakta eroderar hans åtal. Det är dessutom en total avsaknad av stringens i åklagarens åtal, sa Slobodan Jovicic.

Om rätten väljer att lyssna på detta osande försvarstal återstår att se. Domar i målet är aviserade till slutet av januari.

Ola Hellblom
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561