NYHETSARKIVET
11 dec 2019 12:36
Handelsbanken liv nollar flyttavgifterna
Från årsskiftet kommer regeringens nya regler för flytträtten att börja gälla. De innebär bland annat att flyttavgifter ska vara motiverade och bygga på vad som är den faktiska kostnaden för bolaget för att genomföra flytten. Det ska dock vara tillåtet att ta ut oamorterade anskaffningskostnader, läs provisioner, för som mest tio år av kunden.

Nu är det bara två veckor till januari när reglerna ska träda i kraft. Ett bolag som nu satt ned foten är Handelsbanken Liv som bestämt sig för att helt slopa alla avgifter för att flytta ut försäkringar.

- Vi sänker flyttavgifterna till noll från årsskiftet. Vi tycker inte att det är rimligt att kunderna ska betala för att flytta ut försäkringar. Det gäller både eventuella anskaffningskostnader och de administrativa avgifterna, säger Louise Sander, vd för Handelsbanken Liv, till Pensionsnyheterna.

Med beslutet går Handelsbanken Liv längre än vad de nya flyttreglerna kräver eftersom man inte använder möjligheten att ta ut faktiska kostnader för att administrera flytten eller eventuella anskaffningskostnader.

Det senare är knappast något stort problem för Handelsbanken Liv som inte använder sig av externa distributörer.

- De administrativa kostnaderna för flytt bygger på att vi i branschen har för dålig infrastruktur för att hantera flyttarna administrativt. Om man tittar på andra tjänster i sektorn, som till exempel att flytta lån, så är det inget man tar betalt för och det borde vi inte göra för den här hanteringen heller, säger Louise Sander och fortsätter:

- Vad gäller anskaffningskostnader så är det inte rimligt att belasta kunden för att vi haft en försäljningskostnad initialt. Att detta ens är aktuellt i branschen är en kvarleva ifrån tiden när de flesta bolag bedrevs enligt ömsesidiga principer och att kunder som är kvar inte ska belastas med kostnader ifrån kunder som flyttar, säger hon.

Hon tycker att det kan vara rimligt att ta ut faktiska kostnader för flytt i ömsesidigt ägda bolag, men då måste man också upplysa kunden vid tecknandet till exempel hur mycket provisioner man betalar för just denna affär och att kunden själv ska stå för den kostnaden om man väljer att lämna.

- För vinstutdelande fondförsäkringsbolag som Handelsbanken Liv ser vi ingen anledning att låta kunden betala för att man vill lämna. Kunden har all rätt att själv välja leverantör och väljer man att lämna så har vi inte gjort ett tillräckligt bra jobb, säger hon.

Att döma av den senaste flyttstatistiken från Svensk Försäkring har Handelsbanken Liv varit en solklar nettovinnare. Under det senaste året räknat från oktober 2018-september 2019 fick man in 4,5 miljarder kr från konkurrenterna. Samtidigt var utflödet 1,1 miljarder kr, vilket gav ett positivt flyttnetto på drygt 3,4 miljarder kr. Så beslutet att nolla avgifterna är på det sättet förhållandevis ofarligt för bolaget. Den avgift man tagit ut för utflyttar har varit en procent av kapitalet men den ska alltså bli noll efter årsskiftet. Om vi antar att man kunnat ut avgiften på hela det avflyttade kapitalet innebär den nya avgiftspolicyn att man mellan tummen och pekfingret teoretiskt kan gå miste om i storleksordningen 11 miljoner kr om året, givet att flyttströmmarna består.

Nu återstår att se hur konkurrenterna väljer att positionera sig när det gäller flyttavgifterna. Värt att ha i minnet att de regler som börjar gälla från årsskiftet är de som kritiserades och som ledde till att Finansutskottet krävde ytterligare skärpningar. Dessa utreds just nu i finansdepartementet och kan resultera i ännu tuffare krav på avgifterna och hur de presenteras för kunderna. Det gäller till exempel ett förslag till tak för avgifterna, kortare amorteringstid för anskaffningskostnader, från 10 till fem år och friare flytträtt för fondförsäkringar.

Förslag till dessa skärpningar kommer under våren, enligt finansdepartementet.

Artikeln uppdaterad/rättad 20191212
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561