NYHETSARKIVET
13 jan 2020 12:52
Fondbolagen: Styr inte spararna mot indexfonder
Det finns inte skäl att särbehandla indexfonder i premiepensionssystemet. Avkastningen är inte högre efter Pensionsmyndighetens avgiftsrabatter i flertalet kategorier och tidsperioder och det finns bara indexfonder i ett fåtal breda kategorier såväl inom som utanför PPM-systemet, skriver Fondbolagens förening i en ny rapport.

Med anledning av Mikael Westbergs utredning om ett upphandlat fondtorg inom premiepensionen har föreningen gjort en egen analys av systemet, i vilka fondkategorier det finns indexfonder på fondtorget idag samt hur de presterat jämfört med övriga.

Föreningen har från början varit kritisk till utredningen och den åsikten ändras inte efter den nya rapporten. Valarkitekturen kompliceras i onödan och spararna styrs till lösningar utan specifika fördelar. Förutom det innebär utredningens förslag en potentiell välfärdsförlust och fler trösklar för sparare som vill vara aktiva och leder dessutom till snedvridande effekter på fondmarknaden.

I rapporten tillstår Fondbolagens förening att indexfonder i flera internationella jämförelser uppvisat en bättre avkastning än aktiva fonder. Samtidigt gäller inte den särställningen i premiepensionssystemet på grund av att Pensionsmyndigheten kräver stora rabatter på fondavgifterna.

I sin analys har Fondbolagens förening kommit fram till att avkastningen inte alltid är högre i indexfonder efter avgiftsrabatterna i flertalet kategorier.

I kategorin Sverige har indexfonder generellt levererat under snittet. Sett till femårsperioden mellan september 2014 och september 2019 var snittavkastningen för indexfonder 52,8 procent medan jämförande siffra för aktiva fonder var 73,3 procent.

För globalfonder ligger indexfonderna i mitten och för Europafonder gäller att indexfonder presterat bättre de senaste tre åren, men samtidigt haft en sämre avkastning på äldre historik.

Däremot har indexfonder med fokus på USA och Nordamerika presterat bättre än aktiva. Det gäller både för treårs- och femårsperioden fram till 30 september 2019 samt femårsperioden mellan september 2009 till 2014.

Eftersom siffrorna varierar så pass mycket mellan kategorier och tidsperioder finns inget konkret svar på om indexfonder alltid är bättre. Därför menar Fondbolagens förening att det inte finns anledning att premiera indexfonder i PPM-systemet.

"I premiepensionssystemet kan spararna välja aktivt förvaltade fonder till ett mycket förmånligt pris. Vår genomgång av avkastningen inom olika fondkategorier visar att indexfonder inte har gett spararna en högre avkastning inom premiepensionen. Det finns alltså ingen anledning att, som utredningen föreslår, speciellt konstruera om systemet för att lyfta fram indexfonder. Spararna får inte bättre avkastning, systemet kompliceras i onödan med ett nytt steg, och pensionspengarna koncentreras till ett fåtal aktörer", säger vd Fredrik Nordström i en kommentar till rapporten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561